mobil: 0723.583.822; tel: 0264.431.020 pelerinaje@mitropolia-clujului.ro

ZIUA 1: Cluj-Napoca(Plecarea luni la ora 06.30 de la Sala Sporturilor Horia Demian) – BISTRIȚA – Vatra Dornei – Gura Humorului – Târgu Frumos – Iaşi – (Vama Albița)Leușeni – Chişinău (cazare hotel 3*) 607 km.

ZIUA 2: Mic dejun. Mănăstirea Sfântul Mare MucenicTeodor Tiron(este cunoscută în popor drept „Mănăstirea Ciuflea”. Construcţia catedralei a fost începută în anul 1854 şi încheiată în anul 1858. Ctitorii şi întemeietorii sfîntului lăcaş, fraţii Teodor şi Anastasie, sînt înhumaţi în apropierea zidului sudic. În anul 1962 biserica „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” a devenit Catedrală Episcopală) – Catedrala Chișinău – Orașul Chişinău(662.836 locuitori în anul 2014. Chişinău, a fost fondat în 1436 ca o aşezare monahicească pentru călugări, astăzi este cel mai mare oraş din Moldova): Sediul Mitropoliei Basarabiei (paraclisul Sfântul Evanghelist Ioan, biserica Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla) Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva de la HÂNCU(anul 1678) – Mănăstirea CĂPRIANA(anul1420, una dintre cele mai vechi și celebre mănăstiri ale Moldovei unde vom vizita biserica Adormirii Maicii Domnului și biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe(anul 1840). Reprezintă un monument de valoare culturală şi istorică excepțională pentru neamul românesc. Fiind o mănăstire domnească, mai mulți domnitori au contribuit la edificarea și la dezvoltarea mănăstirii, Căpriana devenind un centru al spiritualității ortodoxe. Printre ei – Ștefan cel Mare, căruia i se datorează construcția în piatră a Bisericii Adormirea Maicii Domnului în perioada 1491-1496. Grație lucrărilor importante efectuate la mănăstire din porunca lui Ștefan cel Mare, voievodul e considerat ca unul dintre fondatorii acestui nucleu sfânt al ortodoxiei românești. La Căpriana a existat şi cea mai mare bibliotecă mănăstirească din Basarabia cu prețioase daruri domneşti. Această mănăstire din inima ţării este ctitorie a marilor domnitori moldoveni Alexandru cel Bun, a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanul, Vasile Lupu şi a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Şi această mănăstire stă mărturie a unităţii ţării Moldovei) – Mănăstirea Condrița – Chişinău(cazare hotel 3*) 141 km.

ZIUA 3: Mic dejun(ora 07.00)Crama CRICOVA(anul 1952, cea mai mare cramă din lume, reprezentând un complex subteran unic, cunoscut în întreaga lume pentru labirinturile sale imense, din 28 august 2003 a fost declarat prin lege obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova. Beciurile de la Cricova sunt cu adevărat de neîntrecut în lume. Aici istoria, arheologia și arta vinificației, unite într-un întreg, au născut un astfel de miracol ca galeriile subterane, lățimea galeriilor variază între 6 și 7,5 metri, iar înălțimea lor este de 3 – 3,5 metri. Adîncimea la care sunt situate beciurile, în funcție de relief, variază de la 35 metri la intrare pînă la 80 metri. Beciurile, în totalitatea lor, împreună cu secțiile de producere, ocupă circa 53 ha de spațiu subteran, galeriile, care se întind pe o lungime de 120 km sunt adevărate labirinturi cu un microclimat unic, cramele, construite la 80 de metri sub pământ într-o fostă mină, sunt cea mai importantă atracție turistică a Republicii Moldova. În fiecare an, la Cricova se îmbuteliază 10 milioane de sticle de vin. Tot aici există şi colecţii impresionante care la un loc, numără peste un milion 300.000 de sticle) – Mănăstirea FRUMOASA cu hramul Adormirea Maicii Domnului(anul 1804, situată la 60 km. de Chișinău, despre Frumoasa au scris şi scriu cu căldură şi uimire celebre condeie ale neamului, printre ei şi marele nostru scriitor Mihail Sadoveanu, în Drumuri basarabene. În urma vizitei din iulie 1918 în Basarabia, Mihail Sadoveanu scrie: „Găseam la Frumoasa sufletul curat al Ţării. Îl găseam neîntinat, moldovenesc, ca pînă la 1812, armonizat cu cel peizagiu unic aşa de distins, aşa de pătrunzător, plin de durerile şi amintirile trecutului. Cel ce se simte al Moldovei e ca un arbore care suge seva pămîntului şi lumina soarelui. Aveam la Frumoasa senzaţia că făceam parte şi eu ca şi oamenii, ca şi tot ce mă înconjoară din natură, din lumină…”. Numele acesteia reflectă realitatea celor întâlnite, căci frumoase sunt şi împrejurimile atât de mult iubite de scriitorul Mihail Sadoveanu şi mitropoliţii Gurie Grosu şi Visarion Puiu, care găseau aici linişte şi inspiraţie. De asemenea, frumos este şi tezaurul expus în muzeul mănăstirii cu impresionante obiecte de cult, veşminte, artă bisericească şi tradiţională) – Mănăstirea Înălțarea Domnului HÎRJĂUCA(viaţa monahală începe a prinde contur la Hîrjăuca în jurul anului 1740, se spune că schitul de călugări îşi alege ca aşezare împrejurimile unui izvor, cu bănuite proprietăţi tămăduitoare, din inima codrilor, pe moşia boierului Niculiţă. Hîrjăuca face parte din salba de mănăstiri din zona de codru a Basarabiei, alături de mănăstirile Răciula-Hârbovăţ-Frumoasa)  – Mănăstirea HÂRBOVĂȚ cu hramul Adormirea Maicii Domnului(anul 1730, aici se păstrează vestita icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, „Gârbovița”, dăruită în 1790 de soția colonelului rus Nicolae Albaduev, ucis de un cal în poarta mănăstirii) – – Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” RĂCIULA(anul 1798, Mănăstirea Răciula îşi află aşezarea în pitoreasca zonă a Codrilor Orheiului, într-o vale dintre două şiruri de coline împădurite. În prezent Mănăstirea Răciula prezintă un întreg complex monastic, recunoscut drept Monument de istorie şi arhitectură naţională prin includerea în Registrul Monumentelor Republicii Moldova, ocrotite de stat. Complexul cuprinde două biserici, stăreţia, două corpuri de chilii, două trapeze, o bucătărie cu dependinţe, o gospodărie auxiliară, bine organizată, 75 case-chilii şi 4,5 ha teren agricol. Cele 75 case-chilii sunt situate de ambele părţi ale bisericilor, creând o compoziţie liberă. Din cele circa o sută de vieţuitoare ale mănăstirii, cele mai în vârstă locuesc în aceste chilii, fiecare cu gospodăria ei privată. Celelalte locuiesc în cele două corpuri de chilii, ducând o viaţă monahală de obşte) –  Chişinău (cazare hotel 3*). 189 km.

ZIUA 4: Mic dejun. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la CURCHI(este una din cele mai însemnate monumente ale arhitecturii moldoveneşti din Basarabia, este aşezată în judeţul Orhei pe valea apei Vaticiu, la o depărtare de 12 km. de oraşul Orhei şi la 55 km. de Chişinău. Mănăstirea e situată în partea dreaptă a văii Vatici la poalele pădurii ce poartă denumirea de „Codru”, care în acelaşi timp este prelungirea codrilor Orheiului pe unde au trecut arcaşii lui Ştefan. Mănăstirea are un trecut cultural şi religios de două secole şi jumătate. Această mănăstire se considera pe timpuri, cît şi în prezent, a fi “cea mai frumoasă şi mai vestită mănăstire din Basarabia”, potrivit unor legende, Mănăstirea Curchi, a fost întemeiata de către Sfântul Ştefan cel Mare, iar ca ansamblu arhitectural s-a format mai târziu, în veacurile XVIII-XIX. Dar această versiune este greu de verificat pentru că nu are un suport documentar. Cea mai plauzibilă versiune rămâne că Mănăstirea Curchi a fost întemeiată în anul 1773 de către fraţii Iordache şi Mihail Curchi, care la început au construit un modest schit din lemn, iar mai târziu au zidit primele biserici din piatră. Despre cei doi fraţi se ştie că au îmbrăţişat apoi viaţa monahicească, purtând numele de monah de Ioan şi, respectiv, Manasie) – Complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi – Mănăstirea rupestră SAHARNA(în întregul ei ansamblu, este unul din cele mai vechi așezăminte monahale din cadrul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Ansamblul monastic este compus din două mănăstiri: una rupestră (Bunavestire) și alta terestră (Sfânta Treime). Izvorul cu apă tămăduitoare, nu departe de mănăstire, paralel cu cărarea, care duce spre mănăstirea rupestră se găsește izvorul cu apă tămăduitoare. Acest izvor a fost construit chiar lângă locul unde, după cum spun bătrânii, era «Izvorul lui Vavila», izvor, care iarna avea apa foarte caldă. Apa «Izvorului Minunilor» de azi, în mod miraculos ajută multor oameni, vindecând boli sufleteşti şi trupeşti. Din această cauză lângă izvor a fost construit un bazin special pentru scăldat. Şi pentru că este un izvor, care aduce oamenilor tămăduire şi mari speranţe, scăldatul în el presupune nişte reguli aparte) – Chişinău (cazare hotel 3*) 295 km

ZIUA 5: Mic dejun. Cetatea Soroca(anul 1499, se află în centrul orașului Soroca, la 160 km. nord de Chișinău, este un monument de istorie, de arhitectură și de importanță națională. În perioada medievală, Cetatea Soroca făcea parte dintr-un sistem defensiv al Moldovei, care includea: patru cetăți la Nistru, două cetăți pe Dunăre și trei cetăți în nordul țării.  Clădită din lemn de Sfântul Ștefan cel Mare, în fața vadului peste Nistru și reconstruită la mijlocul secolului al XVI-lea între anii 1543-1546, în timpul domniei lui Petru Rareș, cetatea a fost rezidită din temelie de piatră, așa cum o vedem și astăzi. Pentru construcţia cetăţii, Petru Rareş a apelat la meşteri ardeleni, din Bistriţa. Astăzi, Cetatea Soroca găzduiește expoziția Muzeului de Istorie și Etnografie din oraș. Imaginea Cetății Soroca este aplicată pe partea din spate a buletinului de identitate al cetățenilor R. Moldova, precum și pe bancnotele de 20 de lei. Între anii 2013 și 2015 a avut loc restaurarea cetății în cadrul Proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale”: Cetățile Hotin, Soroca și Suceava, realizat de Programul operațional comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007–2013, finanțat de Uniunea Europeană) Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” COSĂUȚI(anul 1729)–Chişinău (cazare hotel 3*). 414 km

ZIUA 6: Mic dejun. Plecare spre România, sosire la Cluj-Napoca(aprox. orele 23.00)608 km.

Preţ: … EUR

SUPLIMENTUL la CAMERA SINGLE … EUR/PERSOANĂ(pentru toate cele 5 nopți de cazare).

HOTELUL nu dispune de camere TRIPLE.

Preţul include:

  • Transport cu autocar de 50 locuri
  • 5 cazări la hotel 3* în Chișinău
  • Mic dejun
  • Însoţitor de grup:

Preţul nu include:

Asigurarea medicală …(obligatorie)

Asigurarea storno și medicală …(opțională)

Intrarea la obiectivele turistice(Crama Cricova – 185 MDL(lei moldoveneşti) = 45 RON, Orheiu Vechi = 200 lei moldovenești ghidajul grupului – Cetatea Soroca 5 MDL(lei moldoveneşti= 1,5 RON)

Acte necesare: carte de identitate sau pașaport(pentru cine nu are carte de identitate)

NOTĂ: 1 LEU ROMÂNESC = 4,11 LEI MOLDOVENEȘTI(MDL)

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This