mobil: 0723.583.822; tel: 0264.431.020 pelerinaje@mitropolia-clujului.ro

 

Cluj-Napoca – Mănăstirea ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI de la CĂȘIEL(Participare la Sfânta Liturghie în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai) Mănăstirea NICULA(închinare la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului) – Cluj-Napoca.                                                                                  

 Preţ: 100 RON

Vom servi și masa de prânz la mănăstire după terminarea Sfintei Liturghii.

Transport cu microbus/autocar.

ÎNSOȚITOR: 

Informaţii şi înscrieri:

Centrul de Pelerinaje „Renașterea”

Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 2,

Tel. 0264 431 020 sau 0723 58 38 22.

(Prezența la ora 07.45 iar plecarea la ora 08.00 dimineața de la Sala Sporturilor Horia Demian)

După moartea celui întâi între creştini, a binecredinciosului şi dreptului împărat, a Sfântului Marelui Constantin, luând împărăţia fiul său, Constantie, şi abătându-se la răucredinciosul eres al lui Arie, care hulea pe Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut – spre ruşinarea ereticilor celor răucredincioşi, spre încredinţarea necredincioşilor şi spre întărirea celor dreptcredincioşi – un semn minunat în Sfânta Cetate a Ierusalimului, în Duminica Cincizecimii, când se prăznuieşte Pogorârea Sfântului Duh.

Şi s-a întâmplat atunci de era duminica aceea în şapte zile ale lumi mai şi în ceasul al treilea s-a arătat pe cer închipuirea cinstitei Cruci a Domnului, care strălucea cu o lumină negrăită, mai mult decât razele soarelui, la care privind tot poporul, se minuna cu spaimă mare. Acel semn al Sfintei Cruci a stat deasupra sfântului munte al Golgotei – pe care Domnul nostru Iisus Hristos S-a răstignit – şi s-a întins cu lungimea sa, ajungând până la muntele Eleonului, care este departe de la Golgota ca la cincisprezece stadii; şi se potrivea lăţimea Crucii cu lungimea sa. Iar frumuseţea ei era atât de împodobită, încât se asemăna cu faţa curcubeului, atrăgând astfel privirea tuturor către ea. Deci toţi câţi aveau lucruri în mâinile lor şi cei care erau prin case, lăsându-şi toate treburile lor, ieşeau şi priveau cu frică spre acel semn preaminunat. Apoi, toată mulţimea ierusalimitenilor umplându-se de frică şi de bucurie pentru dumnezeiasca vedere, au alergat la sfânta biserică cu mare umilinţă şi cu căldura duhului, bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei cu pruncii cei sugători, asemenea şi fecioarele cele neispitite de nuntă, care se păzeau prin cămări, ieşind din camerele lor, alergau iarăşi acolo. Şi oamenii de toate vârstele şi rânduiala, străinii şi nemernicii, creştinii şi cei de alta credinţă şi toţi cu o gură şi cu mare glas preamăreau pe Iisus Hristos Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut Dumnezeu adevărat din Dumnezeul Cel adevărat, pe Făcătorul minunilor celor mari.

Atunci necredincioşii şi ereticii, vrăjmaşii şi hulitorii dumnezeirii lui Hristos, s-au umplut de ruşine, văzând cât este de mare slava şi puterea lui Hristos Domnul, întru arătarea Crucii celei dumnezeieşti; şi s-a dovedit atunci cu lucrul, că credinţa creştinească este dreaptă, adevărată şi mântuitoare, şi nu din dovedirea cuvintelor celor ce ies din înţelepciunea omenească cea din afară, ci din Duhul Sfânt prin descoperire şi putere întărită, fiind mărturisită din cer cu semne şi cu minuni.

De acest minunat semn, Preasfinţitul Chirii, patriarhul Ierusalimului, a înştiinţat prin scrisoare pe împăratul Constantin, sfătuindu-l spre dreapta credinţă. Iar Hermias Sozomen a scris că, prin acea arătare pe cer a Sfintei Cruci, foarte mulţi dintre evrei şi păgâni s-au încredinţat; şi, apropiindu-se cu pocăinţă de Hristos Dumnezeul nostru, au primit Sfântul Botez şi au slăvit cu bună credinţă pe Hristos, Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh. Iar noi, mărturisind puterea Lui cea nespusă, arătată prin Cruce,  Îl înălţăm pe El cu laudele noastre, că este Domnul Dumnezeul nostru, şi ne închinăm aşternutului picioarelor Lui, adică Crucii celei sfinte, rugând bunătatea Domnului, ca la a doua şi înfricoşătoarea Sa venire, să ne învrednicească pe noi a vedea întru bucurie şi întru nădejdea mântuirii semnul Fiului Omenesc – Crucea cea sfântă -, care se va arăta pe cer; şi cu aceea, ca şi cu o cheie, să ne deschidă nouă uşile împărăţiei Cerului, precum oarecând tâlharului Raiul şi, împreună cu oile cele binecuvântate, să ne rânduiască pe noi în veci. Amin

Pin It on Pinterest

Share This